Czy restrykcyjne prawo ograniczające dostęp do broni jest skuteczne? Analiza danych światowych.

Czy szeroki dostęp do broni oznacza wzrost liczby przestępstw z użyciem broni, a szczególnie zabójstw? Przeanalizowaliśmy dane dostępne na portalu Washington Post [1] aby rzucić światło na to zagadnienie. Szczególną uwagę zwróciliśmy na zależność między uzbrojeniem obywateli w legalną broń oraz wskaźnikiem liczby zabójstw z użyciem broni palnej. Dla czytelności danych zestawiliśmy je na wykresie poniżej:

Na wykresie przedstawiono zestaw punktów reprezentujących każde ze 107 państw wybranych do analizy, czyli tych dla których dostępne są pełne dane. Położenie punktu wiąże ze sobą liczbę sztuk broni na 100 mieszkańców z liczbą zabójstw z użyciem broni palnej na 100 tysięcy mieszkańców dla poszczególnych państw. Czego powinnyśmy się spodziewać na takim zestawieniu? Jeśli liczba sztuk broni w posiadaniu ludności miała by istotny wpływ na liczbę zabójstw, punkty układałby się wokół ukośnej linii przechodzącej przez początek układu współrzędnych. Tak jednak się nie dzieje, co więc z tego wynika? Dokładniejszej odpowiedzi można by szukać analizując współczynnik korelacji między dwoma analizowanymi na wykresie zmiennymi. Trochę teorii: Jeśli współczynnik korelacji wynosiłby 1 to oznacza, że zwiększenie liczby broni bezpośrednio wpływa na liczbę zabójstw. Jeśli byłaby to liczba ujemna -1 oznaczałoby to, że zwiększenie liczby broni bezpośrednio wpływa na obniżenie liczby zabójstw i zwiększenie bezpieczeństwa publicznego. Wartość 0 wskazywałaby natomiast, że żadna zależność nie występuje. Dla dostępnych danych wartość współczynnika korelacji wynosi ‑0.1 co oznacza, że dostępność broni posiada niewielki ale pożyteczny wpływ na bezpieczeństwo obywateli.

Jeśli więc liczba sztuk broni nie ma negatywnego wpływu na bezpieczeństwo obywateli to co ma?

Warto zwrócić uwagę na dwa skrajne przykłady USA i Honduras. W USA występuje największe nasycenie bronią przy jednocześnie wskaźniku zabójstw wynoszącym około połowy średniej światowej (HR=6.2) [2]. Honduras, który zajmuje niechlubne pierwsze miejsce we wskaźniku zabójstw, charakteryzuje się względnie niewielkim dostępem do legalnej broni. Skłonni jesteśmy zatem twierdzić, że zdecydowanie większy wpływ na bezpieczeństwo obywateli ma kultura prawna i bogactwo obywateli. Wskaźnik zabójstw jest wyraźnie większy dla krajów trzeciego świata. Restrykcyjne prawo (nie)posiadania broni jest natomiast nieskuteczne lub wręcz przeciw-skuteczne. Czy warto zatem utrzymywać rozwiązania o wątpliwej skuteczności, kosztem podstawowych wolności obywatelskich?

[1] http://www.washingtonpost.com/wp-srv/special/nation/gun-homicides-ownership/table/

[2] https://www.unodc.org/documents/gsh/pdfs/2014_GLOBAL_HOMICIDE_BOOK_web.pdf

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *