szczęśliwi którzy szukają prawdy

Religia w piątej klasie

Podręcznik pomagający w przekazaniu piątoklasistom norm religijnych

”Szczęśliwi, którzy szukają prawdy” to podręcznik autorstwa Elżbiety Kondrak, Krzysztofa Mielnickiego oraz Agnieszki Sętorek przeznaczony dla uczniów piątej klasy szkoły podstawowej. Uczniowie mogą odnaleźć w nim liczne fragmenty Pisma Świętego, pieśni i modlitwy. Podczas przemierzania przez sześćdziesiąt jednostek tematycznych dziecko poznaje prawdy religijne w sposób adekwatny do jego wieku. Podręcznik zawiera ilustracje wzbudzające zainteresowanie młodego człowieka. Zachęca on również do odnajdywania wartości w  życiu każdego z uczniów. Pomaga katechetom i osobom duchownym odnaleźć idealny sposób przekazywania dzieciom prawdy o Bogu. Zachęca do dyskusji oraz zadawania pytań i sprawia, że lekcja religii przestaje być nudna. Na końcu każdego rozdziału uczeń może znaleźć zadania oraz propozycje quizu, który ma na celu utrwalić zdobytą wiedzę. Dzieci uczą się poprzez rozmowę i rozwiązywanie zadań. Dzięki temu nauka religii i poznawanie norm nie stanowią dla ucznia problemu. 

Zeszyt ćwiczeń, czyli nauka religii przez praktykę

Zeszyt ćwiczeń jest uzupełnieniem podręcznika ”Szczęśliwi, którzy szukają prawdy”. Rozwiązując zadania dziecko pogłębia swoją wiedzę zdobytą podczas katechezy. Uczeń sam dochodzi do prawdy religijnej i utrwala ją poprzez rozwiązywanie quizu. Zeszyt ćwiczeń ułatwia katechetom prowadzenie lekcji. Pozwala on również na zindywidualizowanie sposobu przekazywania wiedzy. Poznane prawdy religijne zostają w głowach i sercach uczniów na całe życie. Rozwiązując zadania dzieci same odkrywają wartości w otaczającym ich świecie. Tworzą one również własną opinię na temat funkcjonowania Kościoła i zaczynają określać swój stosunek wobec wiary. Zeszyt ćwiczeń nakłania uczniów do samodzielności. Lekcja religii przestaje być czterdziestopięciominutowym wykładem i staje się przyjemnym spotkaniem z Bogiem. Zarówno podręcznik, jak i zeszyt ćwiczeń cieszy się sympatią wśród dzieci i nauczycieli. Katecheci chętnie wybierają te książki z myślą o swoich młodych uczniach.